Demo aanvraag Cognitatie

Vul het formulier hieronder in en wij komen zo snel mogelijk terug op uw verzoek.

logo

Cognitatie, de tool die uw organisatie compliant en inzichtelijk maakt.

Om de uitvoering van wet- en regelgeving te vereenvoudigen en te automatiseren ontwikkelde PNA de tool Cognitatie. Deze tool kwam tot stand in co-creatie met De Blauwe Kamer waarin de Belastingdienst, de IND, de Universiteit van Amsterdam en PNA samenwerken.

Bekijk video Vraag uw demo aan

Oplossingen

Ontdek de oplossingen die Cognitatie biedt.
Icon 1

Innovatief en flexibel

Optimaal inzicht in de samenhang tussen de wet- en regelgeving en uw beleidsstukken, processen, data en regels maakt efficiënt veranderen en inspelen op de markt mogelijk.

Icon 2

Compliant en transparant

Wetten en regels die voor de organisatie van toepassing zijn, worden samengebracht in een betekenisvolle en doorzoekbare vorm. Door het leggen van verbanden is altijd transparant hoe en of aan de wet- en regelgeving is voldaan.

Icon 3

Duurzaam en toekomstbestendig

Door het borgen van de link tussen wet- en regelgeving en de interne organisatie is de As-Is situatie altijd inzichtelijk. Een asset waardoor de organisatie met vertrouwen wijzigingen in wet- en regelgeving tegemoet kan zien.

Icon 4

Inzicht in samenhang

Cognitatie toont de gebundelde kennis van een bepaald thema, verdeeld over meerdere documenten op basis van de gelegde verbanden. Indien gewenst kunnen additionele eigenschappen aan documenten en tekstelementen worden toegekend voor het efficiënt doorzoeken van grote hoeveelheden documenten.

Icon 5

Wijzigingen in beeld

Cognitatie geeft van een gewijzigd document exact aan wat er gewijzigd is en welke impact dit heeft op eerder gelegde verbanden of aan het document gekoppelde kennis. De impact en benodigde actie als gevolg van wijzigingen worden zo direct helder, de vastgelegde historie van versies maakt tijdreizen mogelijk.

Icon 6

Beleid in kaart

Cognitatie toont op elk moment de verbanden tussen externe documenten zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, het daarop gevormde beleid én de interne activiteiten die op basis van het beleid zijn bepaald.

Voordelen

Door Cognitatie te implementeren zullen uw processen inzichtelijker, productiever en autonoom worden.
Icon Innovatie

Overzichtelijk

De gevolgen van wijzigingen in documentatie worden sneller inzichtelijk. Daardoor worden de veranderkosten lager.

Icon Standaardisatie

Efficiënt

De arbeidsintensiteit om te bekijken waar welke verwijzingen staan en welke impact deze op documenten in de verwijzing hebben, wordt sterk teruggedrongen.

Icon Standaardisatie

Autonoom

Door de borging wordt de afhankelijkheid van persoonsgebonden kennis teruggedrongen.

Partners van PNA Group

Logo ABN
Logo ESA
Logo Belastingdienst
Logo SVB
Logo Sprenkels en Verschuren
Logo IND
Logo UVA
Logo AZL